Lietuvoje - dar daugiau dėmesio aktyviam jaunimui ir jaunimo politikai

Balandžio 1-ąją Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) verčia naują istorijos lapą ir oficialiai tampa Jaunimo reikalų agentūra. Iki šios dienos sekę pokyčiai ir dviejų jaunimui reikšmingų įstaigų su

2022-04-01

Žymi pertvarkos pabaigą

Pasak JRD direktoriaus Jono Laniausko, šios dienos pokytis vainikuoja pasikeitimus, kurie įvyko praėjusių metų liepą, kuomet buvo optimizuojama abiejų įstaigų veikla. Tai suteikė galimybę efektyvinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių institucijų, veikiančių jaunimo politikos srityje, veiklą, optimizuoti administravimo, finansų, personalo, materialinių išteklių valdymo ir kitas bendrąsias funkcijas, racionaliau naudoti išteklius.

„Jaunimo reikalų agentūra atspindi abiejų sujungtų įstaigų veiklą, todėl ir šis oficialus pavadinimo pakeitimas tapo logišku ir lauktu žingsniu. Galima sakyti, kad tai tampa pertvarkos pabaiga“, - apie pokyčius kalbėjo J. Laniauskas.

Pašnekovas taip pat paminėjo, kad dar 2018 metais vyko diskusijos, kurių metu pastebėta, kad Jaunimo reikalų departamentas ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra atlieka labai panašias funkcijas ir yra glaudžiai susijusios. Šios institucijos visuomet siekė padėti jauniems žmonėms lavinantis, tobulėjant bei ieškant savo kelio. Iki šiol JTBA veikla buvo nukreipta į tarptautinę bendruomenę, o kartu tuo ir kitomis funkcijomis užsiimdavo ir JRD. Sujungus abi įstaigas specialistai galėjo dar efektyviau panaudoti gerąsias patirtis.


Skaitmeninės aplinkos svarba

Jaunimo reikalų agentūra dar labiau skatins ir jaunimo gebėjimą veikti skaitmeninėje erdvėje. Pasaulį sukausčiusi COVID-19 pandemija dar kartą įrodė, jog šis gebėjimas yra nepamainomas.

Kaip sakė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas, tokio masto jaunimo politikos reforma buvo tik nepriklausomybės metų pradžioje, kuomet ir kūrėsi jaunimo politika Lietuvoje.

„LiJOT kaip didžiausia jaunimo nevyriausybinė organizacija Lietuvoje visada buvo suinteresuota, kad jaunimo politika vyktų kuo sklandžiau išnaudojant visus turimus resursus. Pavadinimo pakeitimas – tai tarsi vyšnia ant torto ir paskutinis pakeitimas, kuris turi baigti visą šią reformą“, - kalbėjo L. K. Vaičiakas bei pridūrė, jog svarbus ir pats pavadinimo paprastumas.


Atsispindi kartų pasikeitimai

Šiemet minimi Lietuvos ir Europos jaunimo metai primena, kaip daug dalykų pasikeitė nuo 2000-ųjų, kai pastarąjį kartą Lietuvoje vyko jaunimo metų renginiai. Per šį laikotarpį, pasak L. K. Vaičiako, pasikeitė ištisa karta. Jaunas žmogus dabar yra kardinaliai kitoks, nei tas, kuris buvo prieš 22 metus.

„Šie metai skirti ne tik švęsti jaunimą ir džiaugtis jo pasiekimais, bet ir planuoti bei kurti ilgalaikę viziją, ko siekiame ir tikimės iš jaunų žmonių ateityje. Kviečiame jaunus žmones labiau įsitraukti į jaunimo politiką ir dalyvauti joje. Niekas, kas susiję su jaunimu, nebus sprendžiama be pačio jaunimo.

Tuo tarpu kiekvienam jaunam Lietuvos žmogui norime palinkėti, kad jis būtų toks, koks nori būti. Galbūt kartais nemadingas, galbūt nepopuliarus, bet toks, kuris džiaugtųsi kiekviena diena gyvenant Lietuvoje ir Europoje“, - sakė pašnekovas.

Jaunimo reikalų agentūra administruoja programas „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpusas, dvišalius mainų fondus su Ukraina ir Lenkija, įgyvendina jaunimo politiką, koordinuoja jaunimo reikalų koordinatorių darbą šalyje. Kartu ši įstaiga dirba su jaunimo įgalinimu, dalyvavimu, savanoryste bei mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022