Informuojame, kad Jaunimo reikalų agentūra likviduoja jaunimo ir vaikų informavimo bei konsultavimo informacinę sistemą

2023-10-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 32 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir įgyvendinant Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 41–43 ir 46 punktus yra likviduojama Jaunimo ir vaikų informavimo bei konsultavimo informacinę sistema

Jaunimo ir vaikų informavimo bei konsultavimo informacinės sistemos likvidavimo pabaiga – 2023 m. spalio 16 d..

Jaunimo ir vaikų informavimo bei konsultavimo informacinės sistemos duomenys bus saugomi Jaunimo reikalų agentūroje.

2023 m. spalio 10 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas Nr. 2V-283(1.4 E) „Dėl jaunimo ir vaikų informavimo bei konsultavimo informacinės sistemos likvidavimo“.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022