Lietuvos diasporos jaunų asmenų, atliekančių ar ketinančių atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, stipendijų skyrimo konkursas baigėsi

2023-10-05

Jaunimo reikalų agentūra, vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 2V-227 (1.4E) skelbė „Dėl Jaunimo reikalų agentūros stipendijų skyrimo Lietuvos diasporos jauniems asmenims, atliekantiems arba ketinantiems atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, siekiant stiprinti jų ryšį su Lietuva, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2023 m. rugpjūčio 3 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Lietuvos diasporos jaunų asmenų, atliekančių ar ketinančių atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, stipendijų skyrimo konkursą.

Š. m. spalio 5 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu buvo patvirtinti stipendijų skyrimo Lietuvos diasporos jauniems asmenims, atliekantiems arba ketinantiems atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, siekiant stiprinti jų ryšį su Lietuva, konkurso rezultatai!

Stipendijos skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos diasporos jaunus asmenis, atliekančius arba ketinančius atlikti praktiką Lietuvoje, užmegzti ir stiprinti ryšius su Lietuvoje veikiančiomis organizacijomis, institucijomis ir įmonėmis.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022