JAV ambasada Lietuvoje ir Amerikos Tarptautinio Švietimo Tarybos vėl kviečia moksleivius dalyvauti FLEX programoje

2023-09-08

JAV ambasada Lietuvoje ir Amerikos Tarptautinio švietimo taryba kviečia moksleivius dalyvauti FLEX programoje. Šią mainų programą remia Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė. FLEX programa suteikia galimybę gabiems ir talentingiems moksleiviams gyventi amerikiečių šeimose ir mokytis amerikiečių mokyklose 2024-2025 mokslo metais.

Kas yra FLEX programa?

FLEX programą 1992 m. sukūrė Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas. Ši vienerių metų trukmės mainų programa yra visiškai finansuojama ir skirta vidurinių mokyklų moksleiviams, atvykstantiems į Jungtines Amerikos Valstijas. Programos tikslas yra skatinti abipusį supratimą tarp JAV ir regiono valstybių piliečių, kadangi moksleiviai sužino apie JAV bei supažindina amerikiečius su savo valstybėmis. Kiekvienas stipendiją gavęs mokinys vienerius metus bus JAV priimančios šeimos nariu ir mokysis Amerikos vidurinėje mokykloje. Konkurse taip pat kviečiami dalyvauti neįgalūs vidurinių mokyklų mokiniai. Mokiniams su negalia taikomi išplėsti dalyvavimo reikalavimai. Jei norite sužinoti daugiau, prašome susisiekti su mumis: [email protected].

Kas turi teisę dalyvauti programoje?

Konkursas yra atviras visiems moksleiviams, kurie atitinka šiuos programos reikalavimus: 
• yra Lietuvos Respublikos piliečiai;
• gimę nuo 2006 m. liepos 15 d. iki 2009 m. liepos 15 d.;
• šiuo metu mokosi 9-oje arba 10-oje klasėje Lietuvoje;
• moka anglų kalbą;
• atitinka JAV vizos reikalavimus ir nėra gyvenę JAV teritorijoje daugiau negu tris mėnesius per pastaruosius penkerius metus.

Ką suteikia stipendija?

FLEX stipendija suteikia:
• Vidaus ir tarptautinę kelionę į abi puses (iš namų į JAV ir atgal).
• Mėnesines išmokas, padedančias mokiniams dalyvauti socialinėje veikloje ir įsigyti būtinus asmeninius daiktus.
• Apgyvendinimą su atrinkta ir patikrinta JAV priimančia šeima vieneriems metams.
• Priėmimą į JAV vidurinę mokyklą.
• Pasiruošimo programos veiklą, įskaitant pasirengimą programai prieš išvykimą į JAV ir po sugrįžimo į Lietuvą.
• Programos veiklą, vykdomą vietinėse JAV bendruomenėse.
• Medicinos draudimą, išskyrus esamus sveikatos būklės sutrikimus ir dantų priežiūrą.

Kas NĖRA padengiama?

FLEX stipendija NEPADENGIA šių išlaidų: 
• Išlaidų, susijusių su tarptautinio paso gavimu. 
• Asmeninių išlaidų, kurių nepadengia mėnesinė stipendija. 
• Papildomų išlaidų bagažui, telefono sąskaitų ar naudojimosi internetu.

Pirmame atrankos etape gali dalyvauti visi reikalavimus atitinkantys kandidatai. Jis vyksta iki spalio 10 d. 2023 ir susideda iš internetinės paraiškos ir trijų rašinių. Pirmo etapo paraišką reikia pateikti per 10 dienų nuo pildymo pradžios. Po paraiškos pateikimo, atrinkti dalyviai gaus pakvietimą į antrą turą, kurį sudaro trumpas anglų kalbos testas.

Mokiniai kviečiami užpildyti paraišką iki Spalio 10, 2023: https://discoverflex.org/apply 

Kas vyksta po paraiškos pateikimo?

Pusfinalio etape moksleiviai kartu su tėvais pakviečiami į informacinį susitikimą, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie programą. Tuomet moksleiviai dalyvauja individualiame pokalbyje su Amerikos tarybos darbuotojais, atlieka standartizuotą anglų kalbos testą, rašo rašinius ir gauna oficialią programos paraišką, kurią per 10 (dešimt) dienų turi užpildyti ir pateikti Amerikos tarybai.

Finalininkams, atsarginiams dalyviams ir jų tėvams bus pateikta informacija apie pasiruošimą išvykimui. Jie turės oficialiai raštu pranešti savo FLEX atstovui apie sprendimą priimti stipendiją, bei pateikti visus reikalingus papildomus dokumentus. Iš karto po priėmimo į programą moksleiviai turi kreiptis dėl tarptautinio paso išdavimo ar atnaujinimo. FLEX programa informuos dalyvius apie kreipimosi dėl JAV vizos procesą.

Kas organizuoja programą?

Amerikos Tarptautinio švietimo taryba skelbia konkursą, organizuoja atranką į FLEX programą, supažindina su reikalavimais ir perka kelionės bilietus. 1974 m. įsteigtos Amerikos Tarptautinio švietimo tarybos yra tarptautinė ne pelno organizacija, siekianti per švietimą gerinti valstybių tarpusavio supratimą, asmenų idėjų mainus ir bendradarbiavimą. Ji kuria, įgyvendina ir remia naujoviškas programas JAV, Europoje, Azijoje ir Afrikoje.

Kur galiu gauti daugiau informacijos?

Internete: http://discoverflex.org
El. paštu: [email protected] 
Facebook: www.facebook.com/flexlithuania 
Telefonu: +370 677 20 092

 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022