Priimamos 2023 m. paraiškos Lietuvių fondo stipendijoms gauti

2023-08-23

Lietuvių Fondas – išeivijos organizacija, todėl pirmenybė teikiama išeivijos studentams, Lietuvių Fondo nariams.

Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į studijų akademinius rezultatus, aktyvų dalivavimą visuomeninėje veikloje ir ypač už veiklą lietuviškoje bendruomenėje.

Vadovaujantis LF gairėmis, stipendijos (iki 7,500 JAV dol.) skiriamos tik lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolatinių studijų programoje („full-time“) bei siekiantiems bakalauro,  magistro ar daktaro laipsnio šia pirmumo tvarka:
- JAV piliečiams ir JAV gyventojams, turintiems „žaliąją kortelę“, bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų studentams.
- Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, studijuojantiems Lietuvos universitetuose.
- LR piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, besimokantiems JAV (su studento viza) ar kitų šalių universitetuose.
- Išimties tvarka, LR studentams, siekiantiems bakalauro laipsnio Lietuvoje. Šiems studentams stipendijos skiriamos iš LF specialios paskirties vardinių fondų, jei kandidatas atitinka šių fondų reikalavimus.

LF nariai yra įsteigę vardinius fondus, kurių dėka remiami įvairiausių sričių studentai. Šių fondų steigėjų nurodymu remiamos ir tam tikros studijų sritys pačioje Lietuvoje. Susipažinti su vardiniais fondais ir jų remiamomis sritimis galite čia. (Papildomai prašymų specialiesiems fondams pateikti nereikia). Ypatingas dėmesys skiriamas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems lietuvių kalbą, literatūrą, tautosaką, Lietuvos istoriją, taip pat atliekantiems mokslinius tyrimus šiose srityse.

STIPENDIJŲ PARAIŠKOS PILDYMAS

Lietuvių Fondo stipendijų paraiškos teikiamos elektroniniu būdu. Prieš išsiunčiant paraišką, el. sistemoje privalo būti prisegti visi reikalingi papildomi dokumentai. Šie dokumentai privalo būti lietuvių arba anglų kalbomis. Prie dokumentų kitomis kalbomis turi būti pridėti vertimai. Pageidaujama, bet nebūtina, kad paramos paraiškos būtų teikiamos lietuvių kalba.

PARAIŠKOS PILDYMAS

Kad stipendijos paraiška būtų prieinama svarstymui, būtina paspausti „submit”. Neprikabinus visų reikiamų dokumentų, pateikti paraiškos (“submit”) sistema neleis. Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prikabinti dokumentų iki rugsėjo 28 d., praneškite elektroniniu paštu [email protected].

Daugiau informacijos čia.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022