Registracija į darbuotojų, dirbančių su jaunimu, 5 modulių mokymus

2023-06-10

Jaunimo reikalų agentūra, siekdama metodiškai palaikyti darbuotojus, dirbančius su jaunimu, organizuoja nepertraukiamus 5 modulių mokymus apie darbą su jaunimu, Kauno mieste.

Mokymų tikslas – suteikti darbuotojams, dirbantiems su jaunimu, jaunimo neformaliojo ugdymo, psichologijos, socialinio darbo žinių, būtinų darbui su jaunimu, supažindinti su pagrindiniais darbo su jaunimu principais ir psichologiniais dėsningumais, apibūdinti ugdomosios veiklos bei mokymo(si) galimybes skirtingose ugdymo(si) situacijose.

Mokymų programą sudaro 5 moduliai: darbo su jaunimu, psichologijos, socialinio darbo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos.

Mokymų programos apimtis – 170 akademinės valandos (120 kontaktinių akademinių valandų ir 50 savarankiško darbo akademinių valandų). Mokymai vyks š. m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais:
- 1 modulis – rugsėjo 12-15 dienomis;
- 2 modulis – spalio 11-13 dienomis;
- 3 modulis – spalio 23-25 dienomis;
- 4 modulis – lapkričio 20-22 dienomis;
- 5 modulis – gruodžio 4-5 dienomis.

Prioritetas teikiamas dalyviams, kurie dirba atviruose jaunimo centruose ir erdvėse arba su jaunimu dirbančiose organizacijose ne ilgiau kaip 6 mėn. ir neturi socialinio darbo, socialinės pedagogikos ar psichologijos išsilavinimo.

Sėkmingai baigę šiuos Mokymus dalyviai gebės atliepti jaunų žmonių poreikius ir siekius, kurti mokymosi galimybes jauniems žmonėms, aktyviai taikyti į(si)vertinimą, siekiant darbo su jaunimu kokybės tobulinimo ir pan.

Registracija
Iki š. m. rugpjūčio 12 d. (imtinai). 

Registruodamiesi į mokymus dalyviai sutinka pasirašyti dalyvių sąraše, nurodant vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, pareigas, kontaktus.

SVARBU!
• Mokymuose dalyvauti atrinksime 20 dalyvių.
• Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad užtikrina savo dalyvavimą visų mokymų metu. Privaloma el. paštu [email protected] atsiųsti organizacijos, įstaigos, kurioje dirbama, raštišką sutikimą, kad sutinka išleisti darbuotoją į visų modulių mokymus ir suteikti galimybes jam atlikti praktines užduotis.
• Su atrinktais mokymų dalyviais bus sudaromos sutartys dėl sutikimo ir įsipareigojimo dalyvauti visų modulių mokymuose. Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.
• Visų modulių mokymai vyks darbo dienomis, nepertraukiamai. Mokymų programa –derinama.
• Dalyvavimas mokymuose yra dalinai apmokamas. Maitinimo ir lektoriaus išlaidas visų mokymų metu apmoka Agentūra. Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos, turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. Apgyvendinimo išlaidas 1, 4 ir 5 mokymų modulių metu apmoka Agentūra, 2 ir 3 modulių – patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. Agentūra gali tarpininkauti ieškant apgyvendinimo. Apie tikslią mokymų vietą informuosime atrinktus dalyvius.
• Mokymų dalyviams, išklausiusiems visas mokymų programoje numatytas temas, sėkmingai atlikusiems praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gavus teigiamą įvertinimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduodami mokymų baigimo pažymėjimai.

Kontaktinis asmuo – Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, el. p. [email protected], tel.8- 655 88322.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022