Ieškome Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo(-iosios) specialisto(-ės)

2023-06-07

Kviečiame Tave užtikrinti informacinių technologijų, informacinių išteklių administravimą ir kibernetinę saugą, įgyvendinant organizacinius ir techninius saugumo reikalavimus.

Tikimės, kad Tu:
• turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį informatikos, informatikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
• turi ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų (operacinių, duomenų bazių valdymo sistemų ir (arba) tinklo techninės ir programinės įrangos ir kt.) tvarkymo ir (arba) elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo užtikrinimo srityje.

Tavo atsakomybės:
• vykdyti Agentūros informacinių sistemų ar jų posistemių, duomenų bazių administravimą, stebėseną, nustato gedimus ar klaidas, inicijuoti jų šalinimą; 
• bendradarbiauti su kompiuterizuotas darbo vietas aptarnaujančiomis įmonėmis (jei paslaugos perkamos) ir užtikrinti techninės įrangos (kompiuterių, mobiliųjų įrenginių, serverių, duomenų bazių, tinklų) veikimą;
• organizuoti ir atlikti reikiamų medžiagų, įrangos įsigijimą, panaudojimą, atidavimą naudoti ir apskaitą, teikia pasiūlymus dėl jų įsigijimo;
• stebėti, analizuoti ir vertinti Agentūros informacinių sistemų ir registrų (toliau – IS) ir kitų informacinių išteklių atitikimą nustatytiems techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams, organizuoti IS atitikties organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams ir rizikos vertinimo atlikimą, organizuoti trūkumų ir pažeidžiamumų šalinimą ir nuolat prižiūrėti šalinimo procesą;
• bendradarbiauti su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, Kertiniu valstybės telekomunikacijų centru, Informacinės visuomenės plėtros komitetu ir kitomis kompetentingomis institucijomis, vykdant kibernetinių incidentų pratybas, tvarkant informacinius išteklius kibernetinio saugumo užtikrinimo klausimais ir su išorės paslaugų tiekėjais informacinių kompiuterinių technologijų klausimais.

Darbo pozicija – neterminuota.
Darbo krūvis – 40 valandų per savaitę.
Darbo užmokestis nuo 2120,40 Eur iki 2455,20 Eur (neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo turimos profesinės darbo patirties. Atsižvelgiant į turimas kompetencijas, darbuotojui gali būti mokamas iki 20 proc. priedas (kintamoji dalis).
Darbo vieta – Vytenio g. 6 (įėjimas iš Šviesos g.), Vilnius.
Dokumentų pateikimo terminas – 2023 m. birželio 15 d. (imtinai) el. paštu [email protected].

Kontaktinis asmuo – Laura Kriaučiūnaitė-Teresevičienė, tel. mob. +370 683 61927.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022