Jaunimo reikalų koordinatorių mokomasis vizitas Islandijoje

2023-05-29

2023 m. gegužės 15-19 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Dijana Samuitytė kartu su 14 kitų Lietuvos Savivaldybių koordinatorių dalyvavo Jaunimo reikalų agentūros organizuotame tarptautiniame mokomajame vizite Islandijoje (Reikjavikas). Tikslas — stiprinti regionų jaunimo politiką ir Jaunimo reikalų koordinatorių kompetencijas.

Vizite susipažinta su Islandijoje įgyvendinama jaunimo politika ir geraisiais darbo su jaunimu pavyzdžiais, aptartas jaunimo politikos reglamentavimas bei įgyvendinimas, artimiau susipažinta su jaunimo centrų  veikla.

Aplankyta Švietimo ir jaunimo ministerija (formuoja jaunimo politiką), Reikjaviko savivaldybė (planuoja, kuria strategijas, programas, skiria finansavimą ir įgyvendina įvairius tarptautinius, ES fondų finansuojamus projektus), Hamarinn jaunimo centras (aktyviai dirba su socialiai pažeidžiamomis grupėmis, įgyvendina įvairius projektus, jaunimui patrauklias iniciatyvas), Hitt Húsið jaunimo centras (aktyviai dirbama su neįgaliu jaunimu bei jaunimo įdarbinimo programomis), Jaunimo centrus vienijančios organizacijos Samfés biuras (vienija jaunimo centrus, organizuoja masinius jaunimo renginius, koordinuoja jaunimo tarybos veiklą, kurią sudaro 27 Islandijos jaunimo centrų deleguoti atstovai. Jaunimo taryba veikia kaip patariamasis organas, į jaunuolius kreipiasi net ir nacionalinės valdžios atstovai), Spennistöðin - Queer jaunimo centras (jame du kartus per savaitę vyksta veiklos išskirtinai queer (ne heteroseksualiam) jaunimui) ir Savanorystę organizuojanti organizacija Seeds (priima tarptautinius savanorius, įgyvendina įvairius gamtosauginius, socialinės srities projektus, organizuoja stovyklas savanoriams).

Susipažinta su darbo su vaikais ir jaunimu strategija iki 2030 m., kurios pagrindiniai prioritetai — Jaunimo įstatymo peržiūra, vaikų ir jaunimo laisvalaikio, profesinės veiklos kokybės standartai, darbo su jaunimu platforma, vaikų ir jaunimo laisvalaikio ir darbo su jaunimu tyrimų skatinimas.

Labai sužavėjo Islandų bendruomeniškumas, aktyvus tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas vykdant darbą su jaunimu. Darbo su jaunimu paslaugos Islandijoje teikiamos vaikams nuo 10 m. Pagrindinė darbo su jaunimu vizija — vaikai ir paaugliai mokyklose ir laisvalaikio centruose įgyja dinamiškos edukacinės patirties, leidžiančios įgyvendinti savo svajones ir daryti teigiamą poveikį visuomenei ir aplinkai. Islandijoje vaikai ir paaugliai yra laikomi aktyviais dalyviais, labai vertinamas darbuotojų profesionalumas darbe su jaunimu, nuolat remiamasi mokslu ir atliktais tyrimų rezultatais bei skatinamas tarpžinybinis bendradarbiavimas. Mokyklos, laisvalaikio ir jaunimo centrai, besimokančių vaikų šeimos yra pagrindiniai partneriai, dalijasi atsakomybėmis už jaunuolių mokymąsi ir auklėjimą. Labai aktuali tema Islandijoje yra sveika gyvensena ir gyvenimo kokybė.

Islandijoje labai išvystyta laisvalaikio, jaunimo centrų (jaunimo klubų ir centrų) sistema. 1957 m. įsteigtas pirmasis jaunimo klubas Islandijoje. Šiuo metu veikia apie 144 jaunimo klubų ir centrų, skirtų įvairaus amžiaus jaunimui nuo 10 iki 15 metų ir nuo 16 iki 25 m. Šios įstaigos įsikūrę mokyklose ar netoli mokyklų. Klubų ir centrų patalpomis esant poreikiui gali naudotis gyventojai ir asociacijos, skatinančios kultūrinę ir socialinę veiklą, lankytojų tėvai. Nuo 1985 veikia darbo su jaunimu ir jaunimo taryba. Į jaunimo tarybą deleguojami atstovai iš jaunimo centrų.

Islandijoje labai svarbi yra nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencija. Pagrindiniai veiksniai, kurie padeda mažinti nusikalstamumą, narkotikų ir alkoholio vartojimą yra šie:

Įstatymais ribojamas buvimo lauke laikas nepilnamečiams. Įstatymu numatyta, kad 12 m. ir jaunesni vaikai, negali būti ne namuose po 20.00 val. vakaro. 13-16 m. vaikai – po 22.00 val. vakaro. Nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. laikas pratęsiamas 2 val.

Tėvų savanorių komandų pagalba. Vakarais ir po renginių tėvai vaikšto po apylinkes, pastebėjus vaikus vaikštinėjančius neleistinu laiku, kalbasi su jais, jų tėvais, bendradarbiauja su jaunimo centrais. Dažniausiai tėvai pažįsta vieni kitus, nes stebi artimiausias gyvenamąsias teritorijas.

Mokslu ir tyrimais grįsta informacija. Sistemingai atliekami tyrimai ar apklausos, kuriuose dalyvauja visi vaikai ir jaunuoliai.

Šeimos ryšių stiprinimas. Vaikai ir jaunuoliai skatinami kuo daugiau laiko praleisti su šeima, bendrauti, organizuoti bendrą laisvalaikį ar užsiimti kita veiklą.

Aktyvus laisvalaikio užimtumas. Veikia jaunimo centrai prie mokyklų, išplėtotas neformalus ugdymas.

Bendradarbiavimas su tėvais, su jaunimo darbuotojais, policija, mokykla, socialinių įstaigų darbuotojais padeda pasiekti geresnių rezultatų. Dirbant su jaunimu ugdomi socialiniai įgūdžiai, kūrybiškumas, raštingumas, siekiam įgalinti juos veikti bei rūpintis savo sveikata.  Formalus ir neformalus ugdymas ypač svarbus jaunimo politikos įgyvendinime, aktyvus vaikų ir jaunimo užimtumas padeda susirasti naujų draugų, prisitaikyti bendruomenėje, gerėja požiūris į save atsiranda savivertė, saugi aplinka su profesionalais. Ugdomas jaunimo aktyvumas, iniciatyvumas ir kūrybingumas, suteikiama naudingų žinių, organizuojamas patrauklus laisvalaikis, pramogos, skatinamas aktyvus mokymasis, socialinis atsakingumas, tolerancija, lygios galimybės, ypatingas dėmesys ir padrąsinimas skiriamas neįgaliems bei socialiai pažeidžiamiems jaunuoliams. Manoma, kad investicijos į vaikus – raktas į gerovę.

Vizito dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti ir su nepaprasto grožio Islandijos gamta. Vieną dieną vyko pažintinė ekskursija į Islandijos pietinę dalį: aplankyti geizeriai, du kriokliai, ledynai, juodasis paplūdimys ir ola. Islandija užbūrė nuoširdžiais gyventojais, šniokščiančiais kriokliais, į dangų šaunančiais geizeriais, mistiniais ledynais, kalnuotais lavos laukais ir permainingu oru.

Mokomasis vizitas motyvavo siekti dar geresnių rezultatų įgyvendinant jaunimo politiką rajone. Sieksime aktyvesnio tarpžinybinio bendradarbiavimo, žalingų įpročių prevencijos įtraukiant visuomenę, šeimos ryšių stiprinimą bei ieškosime galimybių pritraukti lėšų iš ES fondų jaunimo aktyvaus laisvalaikio užimtumui gerinti.

 

Informaciją parengė Jaunimo reikalų koordinatorė Dijana Samuitytė.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022