Skelbiamas mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2024 m. konkursas

2023-05-09

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2023 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 2V-129 (1.4E) „Dėl mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso“ (toliau – Nuostatai), skelbia Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje. Toliau naudosime trumpinį – SoPAS. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

SoPAS sistemoje konkursas skeltas į dvi priemones:
A priemonė
– skirta priemonė darbą su jaunimu vykdančioms įstaigoms (Mobilųjį darbą vykdančioms komandoms); 
|SoPAS sistemoje matysite konkurso pavadinimą:
A – MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO SU JAUNIMU GATVĖJE VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024 METAIS KONKURSAS – JMDGA 00230.
B priemonė – skirta priemonė darbą su jaunimu vykdančioms įstaigoms (Darbą su jaunimu gatvėje vykdančioms komandoms);
B – MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO SU JAUNIMU GATVĖJE VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024 METAIS KONKURSAS – JMDGB 00231.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2023 m. gegužės 9 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2023 m. birželio 8 d. 23:59 val. 

Konkurso nuostatus ir deklaraciją galite rasti paspaudę čia.

Konkurso tikslas (A ir B priemonėse): – atrinkti ir finansuoti mobilųjį darbą su jaunimu vykdančių organizacijų projektus, skirtus A priemonei įgyvendinti, siekiant užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje, bei atrinkti ir finansuoti darbą su jaunimu gatvėje vykdančių organizacijų projektus, skirtus B priemonei įgyvendinti, siekiant mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Siektinas konkurso rezultatas (A ir B priemonėse): – įgyvendintos Nuostatų 14.1. ir (ar) 14.2. papunktyje numatytos ir (ar) pasirinktos veiklos.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos (A ir B priemonėse):
Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:
Pateikus paraišką pagal A priemonę:
- jaunų žmonių turiningo laisvalaikio užtikrinimas, ugdymas (-is) ir socialinė integracija bei jaunimo įgalinimas jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje (veiklos vykdomos vadovaujantis Mobiliojo darbo su jaunimu aprašu);
- veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo, atliekamų funkcijų pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos;
- tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos;
Pateikus paraišką pagal B priemonę:
- jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, socialinės atskirties mažinimas ir jų galimybių visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime didinimas (veiklos vykdomos vadovaujantis Darbo su jaunimu gatvėje aprašu);
- veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo, atliekamų funkcijų pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos;
- tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos;
- tarptautinio atstovavimo ir (ar) bendradarbiavimo skatinimas.

 

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 482 000 (keturi šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai) Eur:
A priemonėje:
340 000 (trys šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur:
- didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 22 000 (dvidešimt du tūkstančiai) eur;
- mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų.
B priemonėje:
142 000 (šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai) Eur:
- didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 22 000 (dvidešimt du tūkstančiai) eur;
- mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų.

Vadovaujantis Nuostatų 29 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas: 

Dokumentus, pagrindžiančius vykdytojų išsilavinimą ar turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 18.1. ir (ar) 18.2 punkto reikalavimus);

Dokumentų pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį darbo su jaunimu srityje teikiant projektą į A priemonę arba ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu teikiant projektą į B priemonę (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);

Bendradarbiavimo sutarčių su bendruomene (-ėmis), jeigu tokios yra sudarytos ir (ar) protokoliniai sutarimai su bendruomenėmis dėl bendradarbiavimo (ne tik projekto veiklų ribose);

Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą.

Jei SoPAS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Projektų administravimo taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas SPPD teikia el. paštu [email protected], tel. 8 658 82154 ir (ar) el. paštu [email protected] adresu. tel. 8 658 82158.

Paraiškų teikimo turinio klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse

Instrukcijas, video gidus, kaip jungtis prie SoPAS sistemos, kaip pildyti paraišką ar sąmatą rasite Socialinių paslaugų priežiūros departamento tinklapyje, skiltyje Projektų konkursai –> paraiškų teikimas ir projektų administravimas.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022