Pasibaigė daugiau nei keturis metus trukęs projektas „JUDAM“

2023-05-05

Š. m. balandžio 30 d. pasibaigė daugiau nei keturis metus trukęs projektas „JUDAM“, kurį įgyvendino Jaunimo reikalų agentūra. Šiuo projektu buvo siekiama mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo, neregistruoto Užimtumo tarnyboje, skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes. 

Projekto išskirtinumas – individualios paslaugos atliepiant kiekvieno dalyvio poreikį teiktos kuo arčiau kiekvieno dalyvio gyvenamosios vietos. Jaunimo garantijų koordinatoriai (per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį jų dirbo iš viso 31) įveikė 693.194,63 km tiek miesto gatvėmis, tiek žvyrkeliu ar net bekele. 

Projekto metu buvo teikiamos individualios specialistų paslaugos (psichologo, koučerio, specialiojo pedagogo, kalbų specialisto ir pan.), mentorystė. Individualiai dirbta su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas, siūlomos trumpalaikės konsultacijos ar tęstinė pagalba įvairiose gyvenimo situacijose, norint jaunus žmones įgalinti spręsti asmenines ir socialines problemas ir užtikrinti kasdienius poreikius. Net 8-eri projekto partneriai teikė paslaugas jaunimo grupėms, siekiant asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo. Jaunuoliai buvo konsultuojami apie galimybes, padedant jam spręsti iškylančias problemas bei sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo (re)integracijai į darbo rinką ar švietimo sistemą, mentoriai lydėjo jaunimo savanoriškos tarnybos keliu Jeigu prireikdavo buvo teikiama ir palydėjimo paslauga, siekiant padėti neaktyviam jaunam žmogui išsilaikyti švietimo sistemoje ar darbo rinkoje. 

Ypatingą vaidmenį siekiant surasti ir pokalbiui pakviesti neakyvų jaunuolį tiek vėliau jo reintegracijai atliko įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai jaunimo garantijų koordinatorių suburti į tarpžinybinį tinklą, veikiantį kiekvienos savivaldybės teritorijoje. Taip pat vyko glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos probacijos tarnyba, Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Per šiuos keturis metus projekte dalyvavo 1543 sunkumus patiriantys jaunuoliai, iš jų 457 jauni žmonės nuo 25 iki 29 erių metų, kurių vidutinė dalyvavimo projekte trukmė buvo 5 mėnesiai. Dažniausiai projekto „JUDAM“ dalyvius apibūdinantis požymis buvo pajamų nepriteklius (daugiau nei trečdalis – 37,96 proc. visų projekte dalyvavusių jaunuolių). Apie 22 proc. projekto dalyviai kaip pagrindinį sunkumą nurodė šeimoje patiriamus sunkumus. 16,44 proc. dalyvių nurodė, kad pagrindinis jų situaciją apibūdinantis požymis yra ilgalaikis nedarbas (daugiau nei 6 mėnesius trunkanti bedarbystė). Projekte dalyvavo ir jaunuolių turinčių priklausomybių, problemų su teisėsauga,  taip pat imigrantų, anksti iškritusių iš švietimo sistemos ar esantys motinystės / tėvystės atostogose. Svarbu paminėti, kad projekto dalyvių patiriami sunkumai daugeliu atveju buvo kompleksiniai.

Projekte apie 10 proc. visų dalyvių sudarė nepilnamečiai, tarp kurių dažniausia (28,1 proc.) dalyvavimo priežastis buvo ankstyvas iškritimas iš švietimo sistemos. Kiek mažiau (26,8 proc.) nepilnamečių savo situaciją apibūdino kaip patiriamus sunkumus šeimose.  Nors projekto pradžioje prognozuota, kad į darbo rinką ar švietimo sistemą (re)integruosis 10 procentų projekto dalyvių – tiek darbuotojų, tiek dalyvių pastangomis net 30,61 procento visų dalyvių pradėjo mokytis ar dirbti. 

Projekto trukmė: 2019 03 18 – 2023 04 30

Šis projektas buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis: projekto biudžetas – 2.535.325 EUR, iš kurių 1.635.325 EUR Europos Sąjungos lėšos ir 900.000 EUR LR Valstybės biudžeto lėšos.

Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupijos Caritas, VšĮ „Gerumo rankos“, Elektrėnų kultūros centras, VšĮ „Socialinis veiksmas“, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Panevėžio atviras jaunimo centras, VšĮ „Actio Catholica Patria“, VŠĮ „Neformalaus ugdymo namai”. 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022