Ieškome Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo(-iosios) specialisto(-ės)

2023-04-26

Kviečiame Tave atlikti personalo administravimą ir Agentūros dokumentų valdymą.

Tikimės, kad Tu:
• turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
• turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo ar dokumentų valdymo, ar archyvo tvarkymo srityje.

Tavo atsakomybės:
• apdoroti su Agentūros personalo valdymu susijusią informaciją ir kartu su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru bendradarbiauti bei keisti informacija rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus; 
• organizuoti personalo paiešką, atranką, kvalifikacijos kėlimą, veiklos vertinimą;
• dalyvauti kuriant ir įgyvendinant skatinimo ir motyvacijos sistemą;
• organizuoti Agentūros dokumentų valdymą ir jų apskaitą, tvarkyti gaunamus ir siunčiamus dokumentus, registracijos žurnalus bei užtikrinti dokumentų perdavimą į archyvą nustatyta tvarka, administruoti dokumentų valdymo sistemą;
• planuoti ir atlikti viešuosius pirkimus prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.

Darbo pozicija – neterminuota.
Darbo krūvis – 40 valandų per savaitę.
Darbo užmokestis nuo 1450,80 Eur iki 1562,40 Eur (neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo turimos profesinės darbo patirties. Atsižvelgiant į turimas kompetencijas, darbuotojui gali būti mokamas iki 20 proc. priedas (kintamoji dalis).
Darbo vieta – Vytenio g. 6 (įėjimas iš Šviesos g.), Vilnius.
Dokumentų pateikimo terminas – 2023 m. gegužės 11 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie pareigybę ir vykdomą atranką bei dokumentų pateikimą rasite valstybės tarnybos portale: ČIA

Kontaktinis asmuo – Laura Kriaučiūnaitė-Teresevičienė, tel. mob. +370 683 61927, el. paštas [email protected].

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022