2023 m. „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ I-ajam terminui pateiktos 155 paraiškos

2023-03-07

Jaunimo veikloms Lietuvoje skatinti pagal Europos Sąjungos programas „Erasmus+“ (jaunimo sritį) ir „Europos solidarumo korpusas“ 2023 m. skirta 6 776 083 eurų (atitinkamai 5 360 865 ir 1 415 218 eurų). Ši suma bus padalinta per du 2023 m. paraiškų teikimo-finansavimo skyrimo terminus.  

2023 m. I terminui iš viso pateiktos 155 paraiškos projektams finansuoti. Pagal programos „Erasmus+“ jaunimo srities pirmą pagrindinį veiksmą (KA1) gautos 92 paraiškos. Antro pagrindinio veiksmo paraiškų terminas – 2023 m. kovo 23 d. 

Pagal programą „Europos solidarumo korpusas“ pateiktos 63 paraiškos. 

Toliau pateikiame kiekvienos programos veiksmo paraiškų skaičių bei palyginimą su praeitų metų I termino rezultatu:

„Erasmus+“ KA1 veiksmo – 92 paraiškos (2022 m. –  79):

-        Akredituotų organizacijų jaunimo mobilumo projektai (KA151) – 9 paraiškos (2022 m. – 5);

-        Jaunimo mainų projektai (KA152) – 53 paraiškos (2022 m. – 54);

-        Jaunimo darbuotojų mobilumo projektai (KA153) – 20 paraiškų (2022 m. – 11);

-        Jaunimo dalyvavimo veiklų projektai (KA154) – 8 paraiškos (2022 m. – 9);

-        „DiscoverEU“ įtraukties veiksmo projektai (KA155) – 2 paraiškos (2022 m. I terminą dar nebuvo). 

„Europos solidarumo korpuso“ – 63 paraiškos (2022 m. – 43):

-        Savanoriškos veiklos projektai (ESK51) – 13 paraiškų (2022 m.– 15);

-        Solidarumo projektai (ESK30) – 50 paraiškų (2022 m. – 28).

Kitas kvietimas teikti paraiškas jaunimo srities veikloms finansuoti pagal Europos Sąjungos programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ – 2023 m. spalio 4 d. 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022