Lietuvių Fondas kviečia teikti paraiškas 2023 m. projektų paramai

2023-01-23

Paraiškos 2023 m. projektų paramai priimamos nuo sausio 15 d. iki balandžio 1 d.

Pagrindinis Lietuvių Fondo tikslas – remti projektus bei veiklą, padedančią išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir tradicijas. Fondas pirmumą teikia naujiems, pažangiems, taip pat ilgalaikes tradicijas turintiems ir vykdomiems projektams išeivijoje. Ypatingas dėmesys skiriamas toms paramos paraiškoms, kurios numato organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, siekia bendrų tikslų bendruomenės naudai.

Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, Lietuvių Fondas remia šias sritis:
- Švietimą
- Kultūrą
- Bendruomenę
- Jaunimą

Lietuvių fondas finansnės paramos neteikia:
- Pelno siekiančioms įmonėms, organizacijoms ir asmenims (specifiniai projektai gali būti svarstomi pateikus išsamų aprašymą, nurodant, kad projektas atitinka ne pelno projekto reikalavimus, ir išsamų paaiškinimą, kaip ne pelno lėšos bus atskirtos nuo pelno siekiančio sektoriaus lėšų).
- JAV institucijoms/organizacijoms, neturinčioms „federal tax exempt“ ar „not-for-profit“ statuso.
- Vyriausybinėms institucijoms ir politinėms organizacijoms.
- JAV įsikūrusių lietuviškų organizacijų patalpų ir pastatų remontui ar rekonstrukcijai, jei šios organizacijos nėra tų patalpų ar pastatų savininkai.
- Asmeninėms kelionių išlaidoms.
- Aprangai (pvz. sportinei uniformai, tautiniams kostiumams).
- Asmeninei labdarai.

Paraiškos pildymas

Lietuvių Fondo paramos paraiškos teikiamos elektroniniu būdu. Prieš išsiunčiant paraišką, elektroninėje sistemoje privalo būti prisegti visi reikalingi papildomi dokumentai. Šie dokumentai privalo būti lietuvių arba anglų kalba. Prie dokumentų kitomis kalbomis turi būti pridėti vertimai. Pageidaujama, tačiau nebūtina, kad paramos paraiškos būtų teikiamos lietuvių kalba.

Tam, kad paraiška būtų svarstoma, ją reikia pateikti iki 2023 m. balandžio 1 d. (11:45 val.v. –  CST – Central Standard Time (US)).

PARAIŠKOS PILDYMAS IR DAUGIAU INFORMACIJOS

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022