Kviečiame į Jaunimo reikalų agentūros savivaldybėms teikiamų rekomendacijų įgyvendinimo tyrimo rezultatų pristatymą

2023-01-02

Kviečiame į Jaunimo reikalų agentūros savivaldybėms teikiamų rekomendacijų įgyvendinimo tyrimo rezultatų pristatymą sausio 5 d., 14.00 val. 

Jaunimo reikalų agentūros užsakymu 2022 m. IV ketvirtį buvo atliktas 2019-2021 m. Agentūros savivaldybėms teiktų metinių rekomendacijų įtakos regioninės jaunimo politikos įgyvendinimui vertinimo tyrimas.

Tyrimo duomenys buvo surinkti taikant šiuos kokybinius metodus: dokumentų analizę, struktūruotus interviu su kitais jaunimo politikos veikėjais savivaldybėse (savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais ir administracijų vadovais, fokus grupes su savivaldybių jaunimo reikalų tarybos nariais, su jaunimu dirbančių organizacijų atstovais ir savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų atstovais).

Tyrimo metu buvo bandoma atsakyti į šiuos probleminius klausimus:
- Kiek rekomendacijose suplanuoti rodikliai atitinka faktiškai pasiektus? Koks nuokrypis? Kaip jis kinta pamečiui?
- Kokios rekomendacijų sąsajos su savivaldybių veiklos planais?
- Kaip rekomendacijos prisideda prie pokyčių jaunimo politikos srityje atrinktose savivaldybėse? 
- Kiek tai priklauso nuo jaunimo reikalų koordinatorių? Kiek nuo politinės valios? 
- Kaip savivaldybių administracijų vadovai vertina rekomendacijas ir suvokia jų naudą?
- Koks vaidmuo įgyvendinant rekomendacijas ir apskritai regioninę jaunimo politiką tenka kitiems šio lauko veikėjams?
- Kaip rekomendacijų įgyvendinimas ir požiūris į jas priklauso nuo savivaldybės dydžio?
- Kokie papildomi veiksniai daro įtaką regioninės jaunimo politikos įgyvendinimui?

Tyrimo rezultatai bus naudojami jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo tikslais, sudarys palankias sąlygas stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje.

Tyrimo rezultatų pristatymas vyks 2023 m. sausio 5 d. 14.00 val.  Jo metu bus galima užduoti klausimus ir diskutuoti. Dalyvavimas renginyje atviras visiems ir be registracijos.

Prisijungimas prie pristatymo

Renginys taip pat bus transliuojamas tiesiogiai ir Jaunimo reikalų agentūros Facebook platformoje.

Jei turėtumėte klausimų dėl dalyvavimo ar paties tyrimo, galite kreiptis į Darių Grigaliūną, tel. 8 633 46057, el. p. [email protected]

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022