Ar savanorystė ir kūrybiškumas puoselėja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo santykius?

2022-11-28

VšĮ Edukacijos keliu įgyvendino Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamą projektą „Pasimatuok savanorystės akinius“. Projekto baigiamasis renginys vyko 2022 m. rugsėjo 9-11 dienomis, kuriame dalyvavo jaunimas iš Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atviro jaunimo centro, Varėnos atviro jaunimo centro bei Lenkijos organizacijos „Level Up“.

Pasak projekto organizatorės VšĮ Edukacijos keliu vadovės Dovilės Lisauskienės šis projektas įrodė, kad savanorystės fenomenas gali įveikti socialinius, kultūrinius, religinius barjerus, jei tik yra tinkamai jaunuolių suvokiamas ir vertinamas. Ji gali būti didelė jėga, keičiant žmonių vertybes bei požiūrį, stiprinant pasitikėjimo savimi jausmą, ugdant toleranciją, atsakomybę, savikontrolę ir savarankiškumą, puoselėjant tarpusavio ryšius su kitos šalies piliečiais. Tuo tarpu, kūrybiškumas vienas iš būdų galinčių padėti jaunuoliams įsitraukti į veiklas ir pasiekti norimus rezultatus.

Taigi pirmąją projekto dieną, jaunuoliai mokėsi pažinti savanorystę kaip reiškinį veiklą ir socioedukacinį faktorių, turėjo galimybę išklausyti dviejų asmenų savanoriavimo patirtis, atliko praktines užduotis. Antrąją dieną, mokymai vyko teatre, kur lektorė Ina Ribinskaitė taikė improvizacijos ir teatro edukacijos elementais grįstus metodus, kūrė jaukią ir saugią aplinką, skatino jaunuolius nebijoti bendrauti, atrasti, improvizuoti ir kurti. Ši veikla buvo reikšminga jaunuoliams ne tik savanoriaujant, ugdant savo asmenybę – buvo sukurta galimybė pažinti ir išreikšti save, bet ir kūrė tarpkultūrinę bendrystę, kadangi jaunuoliai atrado vienijančius asmenybinius panašumus. Trečiąją dieną jaunuoliai savanoriavo skirtingose organizacijose, kuriose išmėgino mažos trukmės savanoriškas veiklas, puoselėjo savo asmeninius įgūdžius bei požiūrį į savanoriškas veiklas. 

D. Lisauskienė dėkoja projekto partneriams, kurie sutiko priimti savanorius į savo organizacijas:

Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centre du jaunuoliai kūrė didelius stebuklus mažiesiems nuotykių ieškotojams.  Savanoriai su vaikais žaidė edukacinius žaidimus, užsiėmė kūrybinėmis veiklomis, sportavo ir tiesiog linksmai leido laiką. Tiek jaunuoliai, tiek vaikai buvo  kupini pozityvių įspūdžių. 

Naujasis teatras suteikė galimybę ne tik pažinti visus teatro kampelius, bet ir tapti herojais, apie kuriuos buvo galima tik pasvajoti!

Jaunuoliai jautėsi ypatingai naudingi Tautmilės globoje, kuri visuomet laukia savanorių. Vaikščiojimas su šunimis yra terapija, kurią rekomenduojame išbandyti visiems.

Švč. Mergelės Marijos Ramintojo bažnyčia priėmė jaunuolius, kurie pagelbėjo jos kasdieninėje veikloje. Grįžę savanoriai dalijosi įkvepiančiais įspūdžiais bei išreiškė didelį norą dar kartą ten sugrįžti.

Rimi Vilniaus maratone savanoriavęs jaunimas nors ir sušalo, buvo sulytas, tačiau nesiskundė, priešingai – daug šypsojosi ir įkvėpė kitus.

Galiausiai, Menų instaliacijos festivalis „Muzika erdvėje“ suteikė savanoriams galimybę kitaip – kūrybiškai pažinti Vilnių. 

Nors Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamas projektas ,,Pasimatuok savanorystės akinius“  truko tik kelias dienas, bet įnešė didelių pokyčių jaunuolių gyvenimuose.  Būtinos tęstinės šio projekto veiklos. 

 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022