Mokymai įvairių sričių specialistams – „Aš galiu keisti(s)“

Mokymai „Aš galiu keisti(s)“ skirti jauniems įvairių sričių specialistams, siekiantiems pokyčio ir norintiems inicijuoti naujas veiklas savo savivaldybėje.

2022-10-25

2022 metai paskelbti Europos ir Lietuvos jaunimo metais. Juos minėdami Jaunimo reikalų agentūra (toliau – JRA) ir Švietimo mainų paramos fondas (toliau – ŠMPF) inicijuoja bendrą programą „Aš galiu keisti(s)“, skirtą jauniems įvairių sričių specialistams, siekiantiems pokyčio ir norintiems inicijuoti naujas veiklas savo savivaldybėje.

Programos „Aš galiu keisti(s)“ tikslas – įgalinti jaunus specialistus naudotis tarptautinėmis ir nacionalinėmis jaunimo politikos ir švietimo priemonėmis, skatinti projektinę veiklą ir iniciatyvas bendruomenėse, stiprinti tinklaveiką ir bendradarbiavimą su vietos institucijomis.

Programą „Aš galiu keisti(s)“ sudarys treji mokymai ir tinklaveikos renginys:

2022 m. gruodžio 6-7 d. mokymai „Pilietiškumo pamokos KITAIP!: savanorystė, tarptautinės dalyvavimo galimybės, jaunimo politika ir darbas su bendruomenėmis“, Elektrėnų sav. 2022 m. gruodžio 8-9 d. mokymai „Kaip įstaigą padaryti draugiškesnę jaunimui: kuriame dalyvavimo galimybes”, Elektrėnų sav. 2023 m. sausio 4-6 d. mokymai „Pokyčių savo aplinkoje kūrimas: „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų galimybės jauniems specialistams“, Elektrėnų sav. 2023 m. sausio mėn. antroje pusėje planuojamas tinklaveiklos renginys – jaunų specialistų forumas Pabradėje, Švenčionių raj. sav. Šie renginiai yra skirti jauniems įvairių sričių savivaldybės specialistams – kultūros darbuotojams, ugdytojams, mokytojams, treneriams, bibliotekininkams, jaunimo reikalų koordinatoriam, jaunimo darbuotojams, socialiniams darbuotojam, visuomenės sveikatos specialistams, aplinkosaugos specialistams, bendruomenės pareigūnams, bendruomenių, jaunimo reikalų ir NVO tarybų, nevyriausybinių organizacijų atstovams. Taip pat specialistams, pradėjusiems dirbti naujoje srityje ne anksčiau kaip prieš 2-3 metus arba norintiems vykdyti ES programų finansuojamus švietimo arba jaunimo srities projektus.

Jauni specialistai gali pasirinkti, kuriame (-iuose) mokymo kursuose norėtų dalyvauti, ir pildyti atitinkamą dalyvio paraišką. Atrenkant dalyvius prioritetas bus skiriamas specialistams iš daugiakalbių ir daugiakultūrių savivaldybių.

Dalyviai gali rinktis mokymus, kurie jiems yra įdomus ir aktualūs, taip pat dalyviai gali dalyvauti visuose 3 renginiuose.

I mokymai. „Pilietiškumo pamokos KITAIP!: savanorystė, tarptautinės dalyvavimo galimybės, jaunimo politika ir darbas su bendruomenėmis“

Mokymų data: 2022 m. gruodžio 6-7 d.

Tikslas: susipažinti su įvairiomis egzistuojančiomis programomis, priemonėmis ir metodikomis, kurios yra skirtos pilietiškumo ugdymui.

Mokymų uždaviniai:

– supažindinti dalyvius su platesniu pilietiškumo ugdymo kontekstu;

– padėti pažinti šiuolaikinio jauno žmogaus pasaulį ir poreikius;

– supažindinti dalyvius su kritinio mąstymo svarba šiuolaikiniame kintančiame kontekste.

– sužinoti apie metodikas ir kitus resursus, skirtas ugdyti ir puoselėti pilietiškumą, bendruomeniškumą bei Europos pilietiškumą.

Registracijos į I mokymus 2022 m. gruodžio 6-7 d. anketą rasite čia: REGISTRACIJA – I mokymai

Anketą kviečiame pildyti iki 2022 m. lapkričio 24 d.

II mokymai. „Kaip įstaigą padaryti labiau draugiška jaunimui: kuriame dalyvavimo galimybes“

Mokymų data: 2022 m. gruodžio 8–9 d. (ketvirtadienis–penktadienis), I dieną mokymų pradžia nuo 11:00 val.; II dieną mokymų pabaiga 17:00 val.

Tikslas: Susipažinti su jaunų žmonių (13–30 metų) interesais ir jų pasauliu; kurti prielaidas, kaip įstaigos ir organizacijos galėtų geriau atliepti šios tikslo grupės poreikius kasdienėje savo veikoje.

Mokymų uždaviniai:

– pažinti 13–30 metų jaunuolių pasaulį: iššūkius, interesus ir problematiką; – sužinoti apie jaunimui draugiškos įstaigos / organizacijos filosofiją; – išbandyti paslaugų kūrimą įtraukiant tikslo grupę (angl. k. „co-creation and service design“); – aptarti priemones, kurios gali padėti įstaigai tapti jaunimui draugiška: programos, galimos veiklos ir metodikos.

Registracijos į II mokymus 2022 m. gruodžio 8–9 d. anketą rasite čia: REGISTRACIJA – II mokymai

Anketą kviečiame pildyti iki 2022 m. lapkričio 29 d.

III mokymai. „Pokyčių savo aplinkoje kūrimas. „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų galimybės jauniems specialistams“

Mokymų data: 2023 m. sausio 4–6 d. (trečiadienis–penktadienis), I dieną mokymų pradžia nuo 11:00 val.; III dieną mokymų pabaiga 16:00 val.

Tikslas: Susipažinti su ES programų „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ galimybėmis. Sukurti erdvę projektų idėjų kūrimui ir pirmųjų projekto rengimo žingsnių susiplanavimui, taip pat vietinių partnerių susiradimui.

Mokymų uždaviniai:

– Sužinoti apie ES programų „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ galimybes;

– Susipažinti su projekto paraiškos rengimo ir įgyvendinimo logika bei išbandyti praktinius projekto paraiškos pildymo žingsnius;

– Naudojant minčių lietaus metodą, kurti projektų idėjas, kurias įmanoma įgyvendinti įstaigose;

– Supažindinti su ES jaunimo ir švietimo srities projektų kokybės kriterijais;

– Išgirsti geruosius ES jaunimo ir švietimo srities projektų pavyzdžius.

Registracijos į III mokymus 2023 m. sausio 4–6 d. anketą rasite čia: REGISTRACIJA – III mokymai

Anketą kviečiame pildyti iki 2022 m. gruodžio 20 d.

Mokymų vieta: Mokymų centras „Daugirdiškės“ (www.daugirdiškės.lt), adresu: Monio g. 49A, Daugirdiškių k. Semeliškių sen. Elektrėnų savivaldybė.

Finansinės sąlygos: Dalyvio mokęsčio nėra. Apgyvendinimo, maitinimo ir mokymų programos išlaidas dengia organizatoriai. Esant poreikiui, galima kreiptis dėl kelionės išlaidų kompensavimo.

Mokymus ves: Justina Garbauskaitė – Jakimovska, Nerijus Miginis ir Marius Ulozas.

Justina Garbauskaitė – Jakimovska

Vilniaus universiteto lektorė, Ugdymo mokslų institute dirba mokytojų rengimo programose ir rašo edukologijos krypties daktaro disertaciją apie ugdytojų kelią jaunimo neformaliajame ugdyme. Justina nuo 2008-ųjų metų įsitraukusi į jaunimo neformaliojo ugdymo veiklas Lietuvoje ir Europoje, kur išbandė dalyvės, grupės vadovės, projektų vadovės, mokymosi fasilitatorės, mentorės, mokymų vadovės, konferencijų reporterės, tyrėjos vaidmenis. Jaunimo lauke pastaraisiais metais pagrindinį dėmesį skyrė mobilumo mokymosi tikslais veiklų poveikio bendruomenėms temai ir tyrimams, bendradarbiaujant su Europos Sąjungos ir Europos Tarybos jaunimo partneryste (EU-Council of Europe youth partnership) bei SALTO išteklių centru Europos solidarumo korpuso programai. Lietuvos jaunimo tyrėjų tinklo narė, Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso programų paraiškų vertinimo ekspertė.

Nerijus Miginis

VU Edukologijos magistras (Edukologas) virš 15 metų vedantis mokymus neformaliojo ugdymo, vertybių ugdymo ir darbo su jaunimu temomis. Nerijus turi sukaupęs 12 metų patirtį rengiant ir įgyvendinant jaunimo srities tyrimus bei galimybių studijas. Jis kaupė darbinę patirtį Lietuvoje ir užsienyje, yra dirbęs su mokytojais Saudo Arabijos karalystėje, savivaldybių specialistais Ukrainoje ir Sakartvele, kultūros srities specialistais Norvegijoje, vedė mokymus Lietuvos policijos mokykloje.

Nerijus turi sukaupęs virš 17 metų ES projektų rengimo, projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtį. Visus šiuos metus jis mokė ir konsultavo asmenis ir organizacijas, rengiančius ir įgyvendinančius projektus jaunimo, švietimo, bendruomenių ir kitose srityse. Įsimintiniausias Nerijaus rengtas ir komandoje įgyvendintas projektas, kurio rezultatas – įsteigtas jaunimo centras.

Marius Ulozas

Politikos tyrimų ir analizės instituto direktorius, aktyviai veikiantis jaunimo politikos ir darbo su jaunimu srityse, stiprinant bendruomenes bei piliečių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus.

Marius jau beveik dvidešimt metų veda mokymus ir ugdomuosius renginius, yra demokratijos, piliečių dalyvavimo klausimų ekspertas, dalyvauja ekspertinių tinklų jaunimo ir švietimo klausimais veikloje, prisideda prie darbo su jaunimu plėtros bei institucijų ir jaunimo NVO gebėjimų stiprinimo.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Jaunimo reikalų agentūros vyriausiąją pecialistę Eveliną Stanaitienę, el.p: [email protected], tel. 8 67169348 arba vietimo mainų paramos fondo komunikacijos specialistę Vaivą Ružaitę, el. paštu: [email protected], tel. +370 658 77 995.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022