Primename - vyksta tinklo „Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023–2024 m. konkursas!

2022-11-14

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 2V-292 (1.4) „Dėl Jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2022 m. spalio 14 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023–2024 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektus, siekiant užtikrinti kokybišką jaunimo, asmenų dirbančių su jaunimu, nevyriausybinių organizacijų ir įstaigų informavimą apie Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinių fondų programas, ES ir nacionalinius dokumentus ir išteklius, ES ir nacionalines organizacijas, dirbančias jaunimo srityje, jaunimo įsidarbinimo, mokymosi, praktikos, darbo, kelionių, savanorystės galimybes Europoje ir regioninių partnerių tinklo plėtrą bei metodinį palaikymą.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. spalio 17 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2022 m. lapkričio 16 d. 23:59 val.

Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto ir ES finansinės paramos lėšų suma – 56 987 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni) Eur. Didžiausia vienam projektui vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto ir ES finansinės paramos lėšų suma – 56 987 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni) Eur. Mažiausia vienam projektui vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto ir ES finansinės paramos lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

Konkurso nuostatus galite rasti ČIA. Nuostatų priedų ieškokite Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Vadovaujantis Nuostatų 28 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), užpildytą sąmatos formą (Nuostatų priedas 2) ir Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Grigaliūnas, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 633 46057.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022