Skelbiamas Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų akreditacijos paraiškų priėmimas

2022-10-10

Vadovaujantis Jaunimo reikalų agentūros (toliau - Agentūra) direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 2V-234 (1.4) „Dėl jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, iki 2022 m. lapkričio 9 d. (imtinai) priimamos Lietuvos Respublikoje veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų, teikiančių jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas (Toliau-PIU organizacijų), paraiškos.

PIU organizacijų akreditavimo tikslas – užtikrinti, kad organizacijos, siekiančios PIU organizacijos statuso, atitiktų Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo reikalavimus, būtų pasirengusios teikti jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas. PIU organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams.

PIU organizacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

Akreditacijos paraiškos formą galite rasti čia. Aprašo priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Paraiškos formą ir deklaracijos formą užpildytas reikia pateikti paštu [email protected].

Pagal tvarkos aprašo 15 punktą kartu su paraiška privaloma lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, elektronines kopijas (pdf formatu ar kitu formatu, kurias būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga:

Organizacija, siekianti PIU organizacijos statuso teikia paraišką, kartu pateikiami Aprašo 15.1-15.7 punktuose numatyti dokumentai. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Organizacija paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodama specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų priėmimo pabaiga - 2022 m. lapkričio 9 d. 23.59 val.

PIU organizacijos akreditacijos procedūra turi būti baigta per 60 kalendorinių dienų nuo organizacijos, siekiančios PIU organizacijos statuso, paraiškos pateikimo Agentūrai dienos.

PIU organizacijų akreditavimą vykdo Agentūra. Paraiškų turinį vertina Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kurią sudaro Agentūros darbuotojai (toliau – Komisija).

Galutinį sprendimą dėl akreditacijos priima Agentūros direktorius atsižvelgdamas į argumentuotą Komisijos siūlymą.

Primename: teikti paraiškas dalyvauti Agentūros organizuojamame praktinių įgūdžių ugdymo finansavimo konkurse gali tik PIU organizacijos.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros darbuotojos Eglė Došienė, elektroniniu paštu - [email protected], tel. +370 655 88322, Ramunė Rinkūnienė, elektroniniu paštu - [email protected], tel. +370 60501626. Informacija organizacijoms, siekiančioms PIU organizacijų statuso teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 18 val. 00 min. Lietuvos laiku.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022