Keičiasi užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 m. konkurso paraiškų priėmimo pabaigos data

2022-11-03

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 2V-272 (1.4) „Dėl užsienio lietuvių janimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2022 m. rugsėjo 26 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – užtikrinti, kad būtų atstovaujami užsienio lietuvių jaunimo interesai ir stiprinamos užsienio lietuvių jaunimo organizacijos, kad būtų gerinama jų veiklos kokybė, skatinama plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti užsienio lietuvių jaunimo ir užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kompetencijas.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. spalio 6 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2022 m. lapkričio 7 d. 23:59 val.

Su konkurso nuostatais galite susipažinti čia.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos: A priemonė:

B priemonė:

Remiantis nuostatų 28 punktu, su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

Pareiškėjas paraiškas pildo per informacinę sistemą SOPAS.

Kilus techniniams klausimams dėl sistemos, galima kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kontaktai: [email protected].

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros vyriausioji specialistė Miglė Lamonovaitė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 659 81267, arba kitas Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti pasaudę čia. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

Artimiausiu metu planuojamos bendrosios ir individualios konsutlacijos paraiškų teikimo klausimais, sekite naujienas.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022