Lietuvių fondas priima 2022 m.stipendijų paraiškas!

2022-09-12

Lietuvių Fondas (LF) yra įsitikinęs, kad į savo bendruomenės veiklą įsijungę studentai įgyja vadovavimo patirties, kuri jiems bus naudinga ateityje. Fondas savo paramą skiria tiems studentams, kurie savanorišku darbu ir veikla yra pasitarnavę ne tik lietuvių, bet ir gyvenamojo krašto bendruomenei. Lietuvių Fondas, prisidėdamas prie būsimų lietuvių bendruomenės vadovų ugdymo, siekia užtikrinti lietuviškosios kultūros ir tradicijų tęstinumą.

STIPENDIJŲ SKIRSTYMO PIRMUMAS

Lietuvių Fondas – išeivijos organizacija, todėl pirmenybė teikiama išeivijos studentams, Lietuvių Fondo nariams.

LF nariai yra įsteigę vardinius fondus, kurių dėka remiami įvairiausių sričių studentai. Šių fondų steigėjų nurodymu remiamos ir tam tikros studijų sritys pačioje Lietuvoje. Susipažinti su vardiniais fondais ir jų remiamomis sritimis galite čia. (Papildomai prašymų specialiesiems fondams pateikti nereikia). Taip pat, 2019 m. Lietuvių Fonde įsteigtas LR ambasadoriaus JAV fondas ateities lyderiams. Šis vardinis fondas suteiks galimybę dalyvauti konkurse stažuotei Lietuvoje 2023 metais laimėti.

Vadovaujantis LF gairėmis, stipendijos (iki 7,500 JAV dol.) skiriamos tik lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolatinių studijų programoje („full-time“) bei siekiantiems bakalauro, magistro ar daktaro laipsnio šia pirmumo tvarka:

(Ypatingas dėmesys skiriamas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems lietuvių kalbą, literatūrą, tautosaką, Lietuvos istoriją, taip pat atliekantiems mokslinius tyrimus šiose srityse.)

Daugiau informacijos ir paraiškos pildymas ČIA

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022