Skelbiamas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursas!

2022-09-08

Jaunimo reikalų agentūra, vadovaudamasis Agentūros direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 2V-249 (1.4) „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2022 m. rugpjūčio 31 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas - skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur.

Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 107 000 (vienas šimtas septyni tūkstančiai) Eur.

Konkurso paraiškų teikimo pradžios data – 2022 m. rugsėjo 8 d.

Konkurso paraiškų pateikimo pabaigos data – 2022 m. spalio 10 d.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia.

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pagal Nuostatų 26 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 26 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Agentūrai turi būti pateikti ne vėliau kaip 2022 m. spalio 10 d. (imtinai).

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00-16.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 655 88322.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projektų administravimo taisyklėse.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022