„Europos solidarumo korpuso“ paraiškų teikėjams – nuotolinės konsultacijos

Registruotis į nuotolines konsultacijas kviečiame iki rugsėjo 14 d. pagal žemiau nurodytą tvarkaraštį.

2022-09-06

Jei ketinate teikti paraišką „Europos solidarumo korpuso“ solidarumo ar savanoriškos veiklos projektui finansuoti, tačiau kyla klausimų, galite prisijungti į nuotolinę konsultaciją būsimiems pareiškėjams. Jaunimo reikalų agentūros „Europos solidarumo korpuso“ projektų koordinatorės yra pasiruošusios papasakoti apie solidarumo ir savanoriškos veiklos projektus, atsakyti į jūsų klausimus ir atkreipti dėmesį į svarbiausius dalykus teikiant paraišką. Registruotis į nuotolines konsultacijas kviečiame iki rugsėjo 14 d. pagal žemiau nurodytą tvarkaraštį.

2022 m. „Europos solidarumo korpuso“ programai jau buvo pateiktos 63 projektų paraiškos, iš kurių dotacijos buvo skirtos 44 projektams, į savanoriškas ir solidarumo veiklas tiesiogiai įtrauksiantiems beveik 260 jaunų žmonių.

2022 m. „Europos solidarumo korpuso“ savanoriškos veiklos ir solidarumo projektams skirta beveik 1,453,167 eurų. Efektyviau perskirsčius turimus išteklius, antrajam paraiškų pateikimo terminui liko beveik 50 proc. lėšų.

„Europos solidarumo korpuso” programa siekiama suteikti jaunuoliams, įskaitant mažiau galimybių turinčius jaunuolius, lengvai prieinamų galimybių dalyvauti solidarumo veikloje, padėti jiems sustiprinti savo gebėjimus, sudaryti geresnes sąlygas aktyviai įsitraukti į pilietinės visuomenės veiklą.

Programa skatina jaunimo organizacijas bei jaunus žmones, rengiančius bei įgyvendinančius projektus ar juose dalyvaujančius, orientuotis į ES politinius prioritetus. Įgyvendinant programą ypač svarbios šios kryptys:

įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan.;

ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys;

skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo;

jaunimo dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir pilietinis aktyvumas.

Šį paraiškų teikimo terminą ypatingai laukiami projektai, atliepiantys tvarumo ir skaitmeninės pervarkos prioritetus – 2022 m. Lietuvoje jų sulaukta mažiausiai.

Registracija į nuotolines konsultacijas iki rugsėjo 14 d.:

Rugsėjo 15 d. 13:00. Konsultacija apie savanoriškos veiklos projektus paraiškų teikėjams. REGISTRACIJA

Rugsėjo 15 d. 15:00. Konsultacija apie solidarumo projektus paraiškų teikėjams. REGISTRACIJA

Kilus klausimams kreipkitės į Jaunimo reikalų agentūros koordinatores – KONTAKTAI

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022