Skelbiamas emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2023 metais konkursas

2022-08-23

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 2V-214 (1.4) „Dėl Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvrtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2022 m. liepos 28 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2023 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas ir siektinas rezultatas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas nuoseklus emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) teikimas vaikams, jauniems žmonėms, pagyvenusiems asmenims, moterims, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, krizę išgyvenantiems asmenims, užtikrinamas nuolatinis savanorių rengimas emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) teikimui, vykdomas emocinės pagalbos teikimo veiklų viešinimas bei vykdoma teikiamų paslaugų plėtra.

Kviečiame registruotis į konsultacijas rugpjūčio 24 - 31 dienomis, registracija vyksta parašius laišką el. paštu [email protected]

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 27-31 p. nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Kartu su paraiška privaloma pateikti dokumentų kopijas, nurodytas Konkursų nuostatų 31 p. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą ir (ar) ne į tą priemonę, kurią pretendavo, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos nurodytos Nuostatų 14 p.:

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. rugpjūčio 5 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugsėjo 5 d. 23:59 val.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 633 000 (šeši šimtai trisdešimt trys tūkstančiai) Eur.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 633 000 (šeši šimtai trisdešimt trys tūkstančiai) Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 316 500 (trys šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai) Eur**.

Konkurso nuostatus galite rasti čia. Nuostatų priedų ieškokite Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Vadovaujantis Nuostatų 31 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 31 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Agentūrai turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Agentūros interneto svetainėje ir Teisės aktų registre dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23.59 val. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros vyriausioji specialistė Gintarė Jotiekaitė, telefonu - 8 618 08087, el. paštu - [email protected].

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022