Jaunimo reikalų taryba

Jaunimo reikalų taryba (toliau – Taryba) yra prie Jaunimo reikalų agentūros (toliau - Agentūra) visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kuri sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu iš valstybės institucijų, įstaigų ir skėtinių nevyriausybinių jaunimo organizacijų deleguotų atstovų. Tarybos sprendimai Agentūrai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio.

Tarybos uždavinys – nagrinėti svarbiausiuosius jaunimo politikos klausimus ir teikti Agentūrai pasiūlymus dėl jaunimo ir jaunimo organizacijų reikmes atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimo. Taryba formuojama pariteto principu: 8 Tarybos nariai yra skiriami valstybinių institucijų, o 8 – deleguoti skėtinių nevyriausybinių jaunimo organizacijų: 6 nuo (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT)) ir 2 nuo (Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)).

Jaunimo reikalų taryba savo darbą vykdo pagal JRT 2021 – 2024 m. veiklos planą.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022